Bakara Suresi İnternet Olmadan
  • Ücretsiz
  • GeliştiriciMohammedEid.Dev
  • Boyut14 MB
  • Versiyon2.0
Bakara Suresi İnternet Olmadan

Bakara Suresi İnternet Olmadan

Bakara Suresi İnternet Olmadan APK indir ve bakara suresi hakkında detaylar ulaş. Hem de internet bağlantınız olmadan da uygulamayı kullanabilirsiniz.

Bakara Suresi İnternet Olmadan APK indir ve bakara suresi hakkında detaylar ulaş. Hem de internet bağlantınız olmadan da uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamayı açarak dualar dinleyebilirsiniz. Ayrıca bakara suresi hakkında bilgilerde yazımızda yer almaktadır.

Bakara Suresi İnternet Olmadan APK indir

Surenin ana fikri hidayettir. Bakara suresi hidayete davettir ve kıssalar, anlatılan olaylar hep bu ana fikir etrafında döner. Bu surede özellikle Yahudilere hitap ettiği için, Hz. Peygambere (s.a.v) indirilen Hidayete tabi olmanın kendi hayırlarına olacağını göstermek üzere, tarihte yaşanmış birçok olaya değinilmiştir. Yahudiler Kuran’ı kabul edenlerin ilki olmalıdırlar. Çünkü bu Kitap, Hz. Musa’ya (a.s.) indirilenin aynısıdır.

Bakara suresi, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer batıl din sahiplerinin genel özelliklerini yansıtmaktadır. Yahudilerin nasıl hak dinden uzaklaştığını ve bu hataya Müslümanların düşmemesi gerektiğini bu sureden öğrenebiliriz. Bakara suresi 286 ayettir ve Medine’de nazil olmuştur.

Bakara Suresinin Anlamı

1-20. Ayetler

Bu yirmi ayet imanın temelini yani Allah’a, peygamberliğe, öldükten sonra dirilmeye olan inancı belirler; insanları kabul etme ve reddetme hususunda üç gruba ayırır: Müminler, kafirler ve münafıklar. Bakara suresi ilk yirmi ayet Müslümanlar tarafından bilinmesi gerekir.

21-29. Ayetler

Allah insanları hidayeti kabul etmeye, alemlerin Yaratıcısı ve Rabbi olan kendisine boyun eğmeye, gönderdiği hidayete, yani Kuran’a ve öldükten sonra dirilmeye inanmaya davet eder.

30-39. Ayetler

Hz. Adem’in (a.s.) yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak tayin edilmesinin; onun Cennet’teki hayatının; şeytanın saptırmalarına kapılmasının; tövbe edip, tövbesinin kabul edilişinin hikayesi, insanoğluna (Hz. Adem’in nesline) en doğru şeyin Hidayete (doğru yola) uymak olduğunu göstermek üzere anlatılmıştır. Bu hikaye aynı zamanda, İslami Hidayetin Hz. Adem’e (a.s.) verilenle aynı olduğunu ve İslam’ın insanoğlunun hakiki dini olduğunu da göstermektedir.

40-120. Ayetler

Bu bölümde hidayete davet, özellikle İsrailoğulları’na yöneltiliyor ve onların düşüş nedenlerinin, hidayetten sapmaları olduğunu göstermek üzere geçmiş ve bugünkü tutumları eleştiriliyor. Bakara suresi Yahudilerin sapma nedenlerini açık bir şekilde ifade ediyor.

121-141. Ayetler

Yahudiler, ataları olarak çok değer verdikleri ve bir peygamber olarak kabul ettiklerini söyledikleri İbrahim Peygambere (a.s.) verilen Hidayetin aynısını getiren O’nun torunu ve izleyicisi olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) tabi olmaları konusunda ikaz ediliyorlar. Hz. İbrahim’in (a.s.) Kabe’yi inşa edişinin hikayesi, Kabe, İslam toplumunun kıblesi olacağı için anlatılmıştır.

142-152. Ayetler

Bu bölümde sanki liderliğin, daha önceden Yahudilerin yurtlarından çıkarılmalarına neden olan haddi aşmalarına karşı birçok kez uyarılan İsrailoğulları’ndan alınıp, Müslümanlara verildiğini ifade edercesine, kıblenin Mescid-i Aksa’dan (Kudüs) Kâbe’ye (Mescid-i Haram, Mekke) çevrildiği ilan ediliyor.

153-251. Ayetler

Bu bölümde, Müslümanlara hidayeti tebliğ etmeleri için emanet edilen liderliğin ağır sorumluluklarını kaldırabilmeleri için pratik çözümler sunuluyor. Bakara suresi bu bölümde, Müminlerin ulul emre itaat etmesini, adil olunmasını, verdikleri sözde durulmasını, anlaşmalara sadık kalınmasını, malların Allah yolunda harcanmasını teşvik ediliyorlar.

Günlük hayatlarını düzenlemeleri ve ahenkli bir şekilde devam ettirebilmeleri için sosyal, ekonomik, politik ve uluslararası meselelerin çözümü için gerekli kanun ve düzenlemeler bildiriliyor. Diğer taraftan Ümmeti bozulup dağılmaktan korumak üzere içki, kumar, faizle borç vermek vs. yasaklanıyor. Bunların arasında, uygun yerlerde imanın temel esasları da yerleştiriyor; çünkü, ancak bunlar, kişinin Hidayete bağlanmasını sağlayıp destekleyebiliyor.

252-260. Ayetler

Bu ayetler, faizle borç vermenin yasaklanmasına bir giriş niteliğindedir. İnsanların hesaba çekileceği gerçeğini canlı tutabilmek için, Bakara suresi, Allah’a, Vahye ve Ahiret’e iman tekrar vurgulanıyor. Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve ölüyü diriltip ondan hesap sormaya muktedir olduğunu göstermek üzere, Hz. İbrahim (a.s.) ve yüzyıl uyuyup, sonra uyananlar hakkındaki kıssalar anlatılıyor. Bu nedenle müminler bunu göz önünde bulundurmalı ve faizle borç para vermekten kaçınmalıdırlar.

261-283. Ayetler

Orada müminler sa­dece Allah’ın razı olması için O’nun yolunda infak etmeye teşvik ediliyorlardı. Buna karşılık burada, faizle borç vermenin kötülüklerine karşı uyarılıyor. Günlük alış-verişlerde dürüst davranmaları konusunda da talimatlar veriliyor.

284-286. Ayetler

Surenin başında olduğu gibi bu son ayetlerinde de imanın temel ilkeleri tekrarlanıyor. Daha sonra Bakara suresi, Müslümanların İslam’ı tebliğde çektikleri güçlükler nedeniyle o sırada çok ihtiyaç duydukları bir dua ile bitiyor.

Bakara Suresinin Fazileti

Bu sure Kuran’ı Kerim’in ikinci suresidir ve en uzun suresidir. Rasulullah aleyhisselam ‘Bakara suresinin okunduğu eve şeytan girmez’ buyurmaktadır. Bu bağlamda Bakara suresinin fazileti çok daha iyi anlaşılmaktadır. Rasulullah aleyhisselam bir yöneticinin Bakara suresini ezberlemesi gerektiğini buyurmaktadır. Bakara Suresi Kuran’ın özetidir.

Google Play üzerinden Bakara Suresi İnternet Olmadan APK indir ve internetsiz kullan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]


Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *